hezizerb elkartea

EGITASMOAK

TRATU ON
(Haurtzaroan tratu on bat lortzeko tokiko politikak eta planak garatzeko proiektua.)

Tratu On programa Hezi Zerb elkarteak kudeatzen du, eta EDUCO Fundazioaren laguntzarekin garatzen da, TRENZAS programaren barruan. www.educo.org


Proiektuaren ardatza Haurren Eskubideen Ikuspegia eta Haurren Tratu Ona da, eta, funtsean, 5 aldaketa egin nahi ditu ingurunean:

1. Administrazio eta politika publiko eraginkorragoak eta haur eta gazteen eskubideen aldeko apustu garbia dutenak.

2. Ikastetxe irekiagoak, berritzaileagoak, malguagoak eta inklusiboagoak

3. Gurasotasun/ezkontza-tasa positiboa hobeto baliatzen duten familiak

4. Gizarte-komunitate eta -ingurune babesleagoak, atseginagoak eta egokiagoak haur eta gazteentzako.

5. Gaitasun, motibazio eta beren eskubideen ezagutza handiagoa duten eta eskubide horiek nola erabili


Tratatu ON proiektua Haurren Eskubideen 13. Ohar Orokorrean oinarritzen da:
Haurrak inolako indarkeriarik ez jasateko eta eskubide hori bermatzeko duen eskubidea da proiektuaren ardatza.


Esperientzia hori 2019ko irailetik garatzen ari da Gipuzkoako hiru udalerritan: Andoainen, Hernanin eta Martutene auzoan (Donostia).


Hiru udalerrietan, epe ertainera eta epe luzera, helburu hau izango da: haurren eskubideen ikuspegiaren kultura integratuta izatea tokiko politiketan, eta HAUR HEZKUNTZAREN ONDORIOAREN aldeko TOKIKO PLAN batean islatzea.


Tokiko plan hori modu parte-hartzailean egingo da, udalbatzaren aho bateko konpromisotik abiatuta, eta protagonismoa emango dio komunitateari: udal sailak, ikastetxeak, kirol-elkarteak eta -klubak, gurasoak eta, bereziki, UDALEKO HAURRAK.


Zer izango da UDAL KONPROMISOA?


1.- HAURRENTZAKO TRATU ONAREKIN konprometitutako udalerriaren adierazpen publikoa, udalbatzaren aho batez.

2.- Politika eta teknika mailan Tokiko Planaren azterketa, diseinu, garapen eta ebaluazio parte-hartzailerako batzordean edo batzordeetan parte hartzea. Ingurune komunitarioarekin (ikastetxeak, elkarteak/klubak, gurasoak eta haurrak) hitz egiteko saioak izango dira.

3.- Planaren barruan hedatzen diren ekintzei laguntza instituzionala ematea.

4.- Tokiko Plana abian jarri eta lehen urtean (edo lehen bi urtean) eraginkorrenak eta egokienak izan diren ekintzak finkatzeko, etorkizuneko udal aurrekontuko partidak, ahal duten neurrian, epe ertain eta luzera, gehitzeko balorazioa.

TRATU ON

ETIKETAK: