hezizerb elkartea

DOCUMENTOS

HAUR ETA NERABEEN BEBSERAKO HEZI ZERB ELKARTEKO POLITIKA PLANA

Hezi Zerb elkarteak, adierazpen honen bidez, bere barne eta kanpo esparruetan eta erakundearen maila guztietan politika hau luzatuko eta sustatuko duela hitzematen du. Pertsonak eta beraien eskubideak garatzeko ingurune seguruak sortzeaz arduratuko dela hitzematen du. Inguru guztietan nagusi pertsonen harteko harreman ona izango da. Modu honetara Hezi Zerb-en haurtzaroko interesa nagusia babestuko eta sustatuko da egoera guztietan.

no hay web del proyecto

PRUEBASJDKSL

ETIQUETAS: