volver itzuli
 

 

BIRziklaTU, HEZIZERB elkarteak EDUCO Fundazioaren laguntzaz kudeatzen duen proiektua bat da.

2015-2016 ikasturtean zehar Gipuzkoako 5 herritan garatuko da proiektu hau, norberak bere prozesua eginez. Zerbitzu ezberdinetako haurrak eta nerabeak, beraien sorkuntzak bateratuz, herri bakoitzean, egun bateko bizikleta eta bide hezkuntzarekin erlazionaturiko jardunaldia egingo dute.

PROIEKTUAREN IDEIA NAGUSIAK:

•  HAURTZAROAREN ESKUBIDEetan oinarritutako ikuspuntuak.
•  IKASKETA ETA ZERBITZUA metodología erabiliz.
•  BIRZIKLAPENA, BIZIKLETAK, BIDE HEZKUNTZA ETA OSASUN HEZKUNTZA ZEHARKAKO LERROAK.
•  Gizartearen PARTE HARTZEA gure erronka.

PARTE HARTZAILEAK:

•  ERRENTERIAko 6-11 urte bitarteko haurrak (6 Ludotekakoak: 60 haur gutxi gora behera)
•  DONOSTIAKO 6-11 urte bitarteko haurrak (Ludoteka 1ekoak: 20 haur gutxi gora behera)
•  LASARTE-ORIAKO 13-16 urte bitarteko nerabeak (Interbentzio psikosoziala eta sozioedukatiboko proiektuko 6 nerabe)
•  ANDOAINGO 13-16 urte bitarteko nerabeak (Kale Heziketa proiektuko 6 nerabe)
•  DONOSTIAKO 13-16 urte bitarteko auzo batetako nerabeak (Interbentzio psikosoziala eta sozioedukatiboko proiektuko 8 nerabe

PROSEZU OROKORRA:

 PROZESUAREN AMAIERAN, 2016eko MAIATZA–EKAINA, HAURREI, NERABEEI, FAMILIEI ZUZENDUTAKO ETA BIZIKLETAREKIN ERLAZIOA DUTEN 5 JARDUNALDI IREKI (BAT HERRI BAKOITZEKO) EGINGO DIRA.

•  Jardunaldiak, herriko data edo momentu esanguratsu batekin erlazioa izatea bilatzen da (ikastetxeetako jaialdiak, herriko jaiak,…).
•  Herriko beste eragileekin batera antolatzea bilatzen da, gizarte sarea indartuz.
•  Komunitaeari zuzendutako jardunaldi hauetan, birziklapena, bide hezkuntza eta ohitura osasuntsuei balorea emango zaie.
•  Parte hartzaileekiko barruko lanari dagokionez, ESKUBIDEEN SUSTAPENAri balorea emango diogu eta bereziki GARAPENA eta PARTE HARTZEari.

Ludoteketako haurren taldeek material birziklatuarekin egingo dituzte sorkuntzak:

- Trafiko seinaleak hiru dimensiotan, dekoratuak,…
- Miniaturazko herri baten hainbat elementu (eraikinak, parkeak, ibilbideak,…)
- Bizitza osasuntsu bat eta bizikletaren erabilera sustatzen dituzten panelak

GARRANTZITSUA DA HONELAKO SORKUNTZAK EGITEKO DENBORA ESKAINTZEA ETA PROZESUARI BALOREA EMATEA.

Zerbitzu ezberdinetako erabiltzaileak diren Nerabee k, taldetan banaturik lan ezberdinak egingo dituzte:

Nerabeen talde bat , txikientzako bizikleta zaharrak edo alde batera utzitakoak birziklatu eta haurrei bizikletan ibiltzen erakusteko moldatuko dituzte, atzekaldean barra handi bat jarriz edo pedalak kenduaz. Modu honetan, egingo den jardunaldian, parte hartzen duten herriko haurrek , beraien gurasoekin ikasteko aukera izango dute.

Nerabeen beste bi talde, bizikleta zaharrak edo brigada munizipalak jasotakoak, berreskuratu eta birziklatuko dituzte.

BOST TALDE HAUEN SORKUNTZAK ELKARTUZ, HERRI BAKOITZEAN JARDUNALDI IREKIAK EGIN AHAL IZANGO DIRA ETA HIRU GUNE EZBERDINDUKO DIRA:

-TXIKIENENTZAKO, GURASOEKIN BIZIKLETAN IBILTZEN IKASTEKO GUNEA
-BIZIKETAREKIN IBILTZEKO GINKANA ETA JOLASAK
-DEKORATU TEMATIKOAK HAINBAT INFORMAZIOREKIN

Komunitate osoari eta batik bat herrietako haur, nerabe eta gurasoei zuzendutako jardunaldia izan nahi du eta Ikasketa eta Zerbitzuaren metodologian oinarriturik, herriko elkarte edo zerbitzu ezberdinekin elkarlanean egitea gustatuko litzaiguke.

PROIEKTUAK HERRI BAKOITZARI EGITEN DION EKARPENA:

•  Astean behin, gazteek egiten dituzten birziklatze tailerretan, persona batek lan egingo du.
•  Tailerrerako beharrezkoak diren lan tresnak erosi ahal izango dira,
•  Azken eguneko jardunaldiaren dinamizazioak ez du kosturik izango udalarentzat.

HERRI-UDAL BAKOITZAK EGIN BEHARKO DUEN EKARPENA:

•  Dagokion zerbitzuko oniritzia jaso proiektua egin ahal izateko
•  Proiektuarekin erlazioa duten Udal departamentu ezberdinekin harremanetan jartzeko bidelaguntza (ingurumena, hezkuntza, gazteria, munizipalak…)
•  Esanguratsuak diren hainbat momentuetan udal arduradun bat egotea bertan: Taldeari enkargua egin, errekonozimendua eta proiektuaren itxiera egiteko.
•  Taldeari eskertza edo errekonozimentu ofizial bat egitea ekintza berezi baten bitartez (zinema, irteera, askaria,…).

 

BIRziklaTU es un proyecto desarrollado por HEZIZERB con la colaboración de la FUNDACIÓN EDUCO.

Se trata de 5 PROCESOS (2 GRUPOS DE NIÑOS Y 3 DE JÓVENES) EN 5 MUNICIPIOS de GIPUZKOA, QUE CONFLUYEN EN ENSAMBLAJE DE PRODUCCIONES DE 2 GRUPOS DE NIÑOS Y 3 DE JÓVENES.

IDEAS CENTRALES DEL PROYECTO:

•  EDI (enfoque de derechos de la infancia) COMO ENFOQUE DE FONDO
•  AyS (aprendizaje y servicio) COMO METODOLOGÍA
•  EL RECICLAJE, las BICICLETAS, la EDUCACIÓN VIAL Y la EDUCACIÓN PARA LA SALUD COMO MOTORES transversales
•  LA PARTICIPACIÓN SOCIAL COMO RETO

PARTICIPANTES:

•  GRUPO DE NIÑOS/AS DE 6 A 11 AÑOS DE 6 LUDOTECAS DE ERRENTERIA (aprox. 60 NIÑOS/AS)
•  GRUPO DE NIÑOS/AS DE 6 A 11 AÑOS DE 1 LUDOTECA DE DONOSTIA (20 NIÑOS/AS)
•  GRUPO DE ADOLESCENTES 13 A 16 AÑOS DE LASARTE (6)
•  GRUPO DE ADOLESCENTES 13 A 16 AÑOS DE ANDOAIN (6)
•  GRUPO DE ADOLESCENTES 13 A 16 AÑOS DE 1 BARRIO DE DONOSTIA (8)

PROCESO GENERAL:

EL ESCENARIO FINAL DEL PROCESO SON 5 EVENTOS ABIERTOS (UNO EN CADA MUNICIPIO POR LO MENOS) DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN INFANTIL EN TORNO A LA BICICLETA, EN MAYO-JUNIO DE 2016.

Los eventos podrán ser vinculados a un día internacional…, a una fiesta escolar, a unas fiestas locales, etc.

En esos eventos cara a la comunidad se pondrá en valor el reciclaje, la educación vial y los hábitos de vida saludables.

Hacia el trabajo interno con los participantes en los procesos lo que se pone en valor es la promoción de derechos especialmente los relacionados con el desarrollo y la participación.

Los dos grupos de niños/as se encargarán de elaborar señales de tráfico, elementos de una ciudad en miniatura (edificios, parques,..) y paneles promocionales del uso de la bicicleta y la vida saludable, con material reciclado, artesanalmente y con un factor creativo artístico importante. Carteles y Señales decorativas, Originales, didácticas, que jueguen con pasen de imágenes planas a señales con volumen, dinámicas,… POR ELLO SERÁ IMPORTANTE DEDICARLE TIEMPO Y VALOR AL PROCESO CREATIVO Y ARTÍSTICO COLECTIVO.

Un grupo de adolescentes reciclará bicicletas infantiles viejas, abandonadas, retiradas por las brigadas municipales, etc. y las convertirán en bicicletas adaptadas para enseñar a niños a dar sus primeras pedaladas

Otros 2 grupos de adolescentes reciclarán bicicletas viejas, abandonadas, retiradas por las brigadas municipales.

Ensamblando la producción de los 5 grupos se organizarán los eventos abiertos con 3 zonas de actividad (aprendizaje primeras pedaladas, ginkana y juegos didácticos + los decorados temáticos, en las 5 poblaciones, multiplicando el impacto y dando un protagonismo en la comunidad a niños y jóvenes. Contribución de interés social= aprendizaje y servicio.

APORTACIÓN DEL PROYECTO A CADA MUNICIPIO:

•  EL PROYECTO NOS PERMITIRÁ DISPONER DEL APOYO DE UN TALLERISTA AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA CON CADA GRUPO/MUNICIPIO.
•  SE PODRÁN FINANCIAR MATERIALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS TALLERES.
•  LA DINAMIZACIÓN DE LA FIESTA FINAL NO TENDRÁ COSTE PARA EL AYUNTAMIENTO

APORTACIÓN DE CADA MUNICIPIO AL PROYECTO:

•  Autorización para su desarrollo en los proyectos municipales.
•  Colaboración de departamentos municipales relacionados con el proyecto (p.e.: medio ambiente, educación, udaltzaingoa,…).
•  Presencia en momentos clave del proyecto (firma de compromiso del grupo de participantes, reconocimiento y cierre del proyecto).
•  Agradecimiento al grupo con el pago de una actividad especial (cine, salida, merienda,…).